MAT 6. A      DAN: SREDA 13.5.2020

NAVODILO ZA DELO:

  1. V zvezek zapiši naslov:PLOŠČINA KVADRATA  (DZ4 SŠ 6R str. 41 – 42 )
  2. Preberi v DZ4 SŠ6r snov na strani 42 Mojster reši  primer 4.
  3. Prepiši in preriši ta primer v mat. karo zvezek.
  4. V mat. karo zvezek nariši kvadrat s stranico  dolgo in široko  7 cm. Določi mu ploščino s

               preštevanjem kvadratkov v njegovi notranjosti in jo zapiši pod likom v kvadratnih

              centimetrih.

  1. Zapiši definicijo za izračun ploščine kvadrata z rdečo barvo:Ploščina kvadrata je

               enaka zmnožku dolžine in širine kvadrata. Dolžina in širina kvadrata sta skladni zato ju

               označimo z malo pisano črko a.  Formula za izračun ploščine kvadrata je: p = a • a ali p = a2

               Ploščino izrazimo s ploščinsko enoto.

  1.         izračunaj ploščino kvadrata še s formulo p = a • a

                                                                                       p = 7 • 7

                                                                                       p = 49 cm2

 

  1. Reši vaje: 6, 9, 11  v DZ 4 SŠ6R  na straneh 44 in 45.

                Oglej si posnetek reševanja:    https://www.youtube.com/watch?v=U0BbacwxN9c

                                                                       https://eucbeniki.sio.si/matematika6/1240/index3.html

        razlaga reševanja vaj s ploščino  :           https://www.youtube.com/watch?v=cTcsbD19BAY

Veliko uspeha .

Dokazilo pošlji danes do večera.

Lep pozdrav!

Učiteljica Joži Krvina

(Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...