Avtor: Lea Tori

NEMŠČINA (IZBIRNI PREDMET) 7.R (PETEK, 27.3.2020)

Guten Tag! Bravo moja ekipa! Zelo ste pridni pri učenju nemščine  na daljavo. Danes odprite učbenik na strani 62 in v zvezek prepišite spreganje modalnega glagola »mögen«, kar pomeni (marati, imeti rad): ich mag...

NEMŠČINA (IZBIRNI PREDMET) 9.R (ČETRTEK, 26.3.2020)

Guten Tag! Vem, da ste zelo pridni glede učenja na daljavo. V tem tednu bi vas opomnila, da zaključite s svojim izdelkom (križanka, osmerosmerka, opis poklica, poklic-miselni vzorec) in mi vaše izdelke slikate in...

NEMŠČINA (IZBIRNI PREDMET) 8.R (SREDA, 25.3.2020)

Guten Tag! Danes sledi ponavljanje učne snovi. Na strani 61 v učbeniku ponovite svojilne zaimke v 1. in 4. sklonu, (ZELENA TABELA), npr. ich (jaz)-mich (mene,  (za) koga ali kaj?). Hkrati ponovite tudi tvorbo...

NEMŠČINA (IZBIRNI PREDMET) 7.R

PETEK, 20.3.2020 Učenci: Ponovite učno snov za 2. ustno ocenjevanje znanja (kot smo se dogovorili). Ponovite nemške besede za živali iz 6. razreda (učni listi, zapisi v zvezku- tisti, ki ste lansko šolsko leto...

NEMŠČINA (IZBIRNI PREDMET) 9.R

ČETRTEK, 19.3.2020 Učenci: Ponovite učno snov za 2. ustno ocenjevanje znanja (kot smo se dogovorili), Izdelate izdelek v nemščini. Tema je »BERUFE« (POKLICI). Imate 4 možnosti: križanka 15-20 poklicev osmerosmerka 15-20 poklicev opis poklica...

NEMŠČINA (IZBIRNI PREDMET) 8.R

SREDA, 18.3.2020 Učenci: Ponovite učno snov za 2. ustno ocenjevanje znanja (kar smo se že dogovorili) V učbeniku na strani 51 rešite nalogo 12 (Wetterbericht-Vremensko poročilo). Napišite, kakšno je vreme v Londonu, Berlinu, Stockholmu,…)....

NEMŠČINA (NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET) 4., 5., 6.R

TOREK, 17.3.2020 Učenci: Ponovite učno snov za 2. ustno ocenjevanje znanja (kar smo že napisali) V zvezek dopišite še 4 letne čase ( v oglatih oklepajih je izgovorjava): der Frühling [frülink] = pomlad der...