Avtor: Ranka Keser

Slovenščina, 8. r. (4. skupina)

Dragi učenci, najprej rešujete vse še nerešene naloge v zvezi z neumetnostnimi besedili v 1. delu delovnega zvezka (kar smo se že dogovorili). Pri zadnji uri slovenščine, pouku jezika, smo zapisali primere za vse...

Slovenščina, 8. r. (3. skupina)

Dragi učenci, 10. marca ste dobili nalogo, da preberete (vsi učenci, na samo člani skupin s kulturnega dne) Povodnega moža in Turjaško Rozamundo Franceta Prešerna. Zdaj delo nadaljujte tako, da obe pesnitvi primerjate glede...

Slovenščina, 9. b (1. skupina)

Dragi devetošolci, v zadnjih urah smo se pogovarjali o jezikih diplomacije. V teh dneh smo se vsi znašli v nenavadnem, vendar izredno resnem položaju. Dovolj ste “veliki”, da aktivno sodelujete v trenutnem načinu življenja...

Slovenščina, 8.razred (4. skupina)

Dragi učenci, prejšnjo uro smo zaključili analizo Prešernovega Povodnega moža. Zdaj pa napišite strnjeno obnovo balade, in sicer tako, da v tridelnost obnove vključite vsebinske dele balade: uvod – 1. del (opis Urške in...

Slovenščina, 8.r (3. skupina)

Dragi učenci, v teh dneh imate priložnost, da rešite vse nerešene naloge v delovnem zvezku v zvezi z neumetnostnimi besedili (kot smo že dogovorjeni od začetka leta). Svoje samostojno učenje pa nadaljujte z reševanjem...

Slovenščina, 6.c

Dragi učenci, v petek ste se vrnili iz zimske šole v naravi in dokler so vaši vtisi še sveži, oblikujte doživljajski spis na to temo. Pišite, kaj vam je bilo najbolj všeč, kateri dogodek...