Skoči na glavno vsebino

OBVESTILA O DELU NA DALJAVO

Spoštovani starši, dragi učenci.

Danes je lep sončen dan, pred nami pa poletje in čas sprostitve.

To šolsko leto je bilo nenavadno za vse nas. Šolanje na domu nas je postavilo čez noč v do sedaj nenavadno situacijo, a smo jo uspešno izpeljali, predvsem zaradi dobro opravljenega dela vseh nas. Učitelji so skrbno načrtovali in pošiljali naloge, učenci so se dobro odzivali, vi spoštovani starši, pa ste jim pri tem pomagali in jih spodbujali. Hvala vsem.

V primeru, da se situacija s šolo na daljavo ponovi, so učenci, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali 4. do 9. razred, s spričevalom dobili tudi svojo AAI prijavo (uporabniško ime in geslo). Z njo bodo lahko dostopali do E–učilnice naše šole, kjer bodo objavljene naloge za posamezen razred. Dostop je enostaven. Učenci I. triade bodo vse naloge prejemali na elektronske naslove staršev.

Želim vam mirne počitnice in lep dopust, predvsem pa pazite nase in ostanite zdravi.

 

Darja Guzelj, ravnateljica

 

Učna gradiva in potrebščine za šolsko leto 2020/2021

Več najdete v dokumentu na spodnji povezavi:

Učna gradiva – potrebščine 20/21 – Word

Učna gradiva – potrebščine 20/21 – PDF

Povezave do ponudnikov potrebščin:

DZS:

https://www.dzs.si/

Mladinska knjiga:

https://www.emka.si/

Kopija Nova

https://www.kopija-nova.si/

 

Spoštovani starši, dragi učenci.

Vlada RS je odločila, da se v osnovne šole v ponedeljek, 1. junija, vračajo učenci četrtega in petega razreda, v sredo, 3. junija, pa tudi učenci šestega, sedmega in osmega razreda. Veselimo se tega, da počasi stopamo v normalne tirnice.

Od prvega junija dalje se učencev posameznega oddelka ne bo več delilo, pouk pa bo potekal v matičnih učilnicah.

Pred prihodom v šolo morate starši posredovati razredniku Izjavo, s katero potrjujete, da je vaš otrok zdrav.

V šolo vstopajo samo zdravi učenci in zaposleni. Pri vhodu si razkužite roke, pri vstopu v učilnico pa si temeljito umijte roke.

Glavni vhod bo do 8.00 zaklenjen, zato ne prihajajte predčasno, nato ga bomo odprli do pričetka pouka.

Učenci naj imajo s seboj steklenko z vodo in dovolj toplih oblačil, ker bomo zračili prostore, prav tako pa bo veliko pouka potekalo zunaj. V garderobi se bodo le preobuli, obleko bodo odnesli s seboj v razred.

Učenci naj s seboj prinesejo vse šolske potrebščine, ki jih bodo nato puščali v matični učilnici.

Po pouku bomo vozače pospremili na avtobus (preberite smernice prevoza). Okrnjen bo tudi prevoz (glej nov vozni red v pdf in v word obliki).

Želim vam, da uspešno zaključite šolsko leto.

Spoštovani starši, hvala, ker ste svojemu otroku pojasnili splošne higienske ukrepe ob pojavu COVID-19, saj bomo tudi tako lahko vzdrževali dobro epidemiološko sliko v naši državi.

Veselimo se ponovnega živ-žava v šoli.

Darja Guzelj, ravnateljica s sodelavkami in sodelavci

 

 

Spoštovani starši, dragi učenci.

S ponedeljkom, 18. 5. 2020, pričnejo s poukom učenci 1., 2. in 3. razreda. Pred tem morate starši posredovati razredniku Izjavo, s katero potrjujete, da je vaš otrok zdrav.

V šolo vstopajo samo učenci in zaposleni.

Za učence 1. razredov bo od 6.20 organizirano jutranje varstvo. Otroka boste predali učiteljici na stranskem vhodu šole. Glavni vhod bo do 8.00 zaklenjen, zato ne prihajajte predčasno, nato ga bomo odprli do pričetka pouka.

Učenci naj imajo s seboj steklenko z vodo in dovolj toplih oblačil, ker bomo zračili prostore. V garderobi se bodo le preobuli, obleko bodo odnesli s seboj v razred.

Učenci bodo v razredu razdeljeni na polovico. Pouk bo potekal tudi na prostem. V skupini bosta izmenjaje se poučevala dva učitelja. Angleščine v I. triadi ne bodo imeli. V podaljšanem bivanju bodo skupine združene, vendar nikjer ne bo več kot 15 učencev.

Ob dogovorjeni uri, po končani šolski uri, vam bomo otroka predali pred šolo. Prosimo bodite točni. Vozače bomo pospremili na avtobus (preberite smernice prevoza). Okrnjen bo tudi prevoz (glej nov vozni red).

Od 25. 5. 2020 dalje bo potekal pouk tudi za vse učence 9. razreda po spremenjenem urniku brez izbirnih predmetov. Nov urnik je takšen. Pogledate ga lahko v word ali pdf obliki. Učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, pa bomo individualno poklicali v šolo.

Vsi ostali učenci nadaljujete z delom na daljavo. Želim vam, da uspešno zaključite z ocenjevanjem, zato vestno opravljajte vse naloge.

Spoštovani starši, hvala, ker ste svojemu otroku pojasnili splošne higienske ukrepe ob pojavu COVID-19, saj bomo le tako lahko skupaj lažje ponovno zakorakali v šolo.

Veselimo se ponovnega srečanja,

Darja Guzelj, ravnateljica s sodelavkami in sodelavci

 

Spoštovani starši,

s ponedeljkom, 18. 5. 2020, je predvideno postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Dokončni sklep ministrice bo določen v tem tednu.

Učenci 1., 2. in 3. razreda naj bi pričeli s poukom v prostorih šole 18. 5. 2020, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi vsi učence 9. razreda in učenci od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Glede na zgoraj navedeno, se bo od predvidenih datumov dalje za učence 1., 2., 3. in 9. razreda vzgojno izobraževalno delo izvajalo po obveznem in razširjenem programu.

Za učence, ki se vzgojno izobraževalnega procesa v šolskih prostorih ne bodo udeležili iz zdravstvenih razlogov njih samih ali njihovih ožjih družinskih članov oz. oseb, s katerimi bivajo v istem gospodinjstvu, bodo starši morali prav tako podati izjavo o obstoju teh okoliščin in s tem o razlogu, da se tak otrok še vedno izobražuje na daljavo.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 12. ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 12. ure, razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, vrnete izpolnjen vprašalnik in podpisano Izjavo.

VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključi le zdrave otroke.

 • JUTRANJE VARSTVO (1. razred)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.20 do začetka pouka. Prevzem otroka bo ob določeni uri pred šolo.

 • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.30 ure. Skupine se ne združujejo. Prevzem otroka bo ob določeni uri pred šolo.

 • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Zadrževanje v skupinah ni dovoljeno.

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

 • ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

OD 18. 5. 2020 DALJE

 1. Vstopanje in izstopanje iz šole bo pod nadzorom, v varnostni razdalji in dovoljeno le učencem.
 2. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
 3. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
 4. Učenci si stvari med seboj ne smejo izposojati, šolska gradiva in potrebščine bodo puščali v šoli.
 5. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
 6. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo (priloga).
 7. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
 8. Po priporočilih NIJZ devetošolci uporabljajo masko.
 9. Letna šola v naravi se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla.
 10. Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Hvala za vaše sodelovanje.

Darja Guzelj, ravnateljica

Po šestem tednu – prvomajske počitnice

Spoštovani starši, dragi učenci.

Za nami je šest tednov šolanja na daljavo. V tem času smo skupaj dokazali, da se da, če je volja, kajti potem se najde tudi pot.

Pred nami so zaslužene prvomajske počitnice. Namenjene so sprostitvi, počitku, običajno tudi druženju, a bo to leto malo drugače. Seveda ne bo dela za šolo, kljub temu pa je pametno, da nadoknadite zamujeno, saj bo v maju potekalo ocenjevanje. Le to bo za vsak posamezen razred skrbno načrtovano in le pri tistih predmetih, kjer je nujno potrebno. Če posameznik še nima ocene, jo mora pridobiti, če pa je le ta negativna, jo ima možnost izboljšati. O poteku in načinu ocenjevanja boste obveščeni s strani učitelja. Ob zaključevanju ocen se bodo upoštevale tudi vse vaše aktivnosti tekom leta, tudi sedaj, ko delate od doma, zato se potrudite in sodelujte.

Kdaj bomo ponovno sedli v šolske klopi, ne vemo. Vsi upamo, da se vidimo še to šolsko leto. Vemo, da NPZ-jev ne bo. Vse pomembne informacije izvemo iz medijev, zato jih še naprej skrbno spremljajte.

Ostanite nasmejani in pazite nase.

Darja Guzelj, ravnateljica, s sodelavkami in sodelavci

 

NARAVOSLOVNI DAN – EKO DAN, torek 21. 4. 2020

Začni tukaj 

Pozdrav soncu 

Nadaljuj

1., 2. in 3. razred

4., 5. in 6. razred

7., 8. in 9. razred

 

IZZIV ZA VSE

ZAKLJUČEK:

Izberi eno nalogo, ki si jo danes naredil na naravoslovnem dnevu in jo pošlji razredniku danes, torek, do 19.00, tako boš tudi potrdil svojo udeležbo. Najboljše prispevke bom objavila.

Lep preostanek dneva ti želim,

učiteljica Petra Vogrinc

 

NARAVOSLOVNI DAN, torek, 21. 4. 2020

Dragi učenci

V torek bomo imeli naravoslovni dan. Ker je v sredo 22. 4. 2020 DAN ZEMLJE, bomo naš naravoslovni dan obarvali nekoliko bolj ekološko.

Se vidimo v torek na tej spletni strani, če je le možno takoj zjutraj ko vstanete, se umijete in oblečete udobna oblačila. 🙂

Učiteljica Petra V.

 

SLOMŠKOV LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ

Dragi učenci!

V torek, 14. aprila 2020, bo kulturni dan. V ta namen smo pripravili literarno-likovni natečaj, na katerem morate sodelovati vsi učenci. Na ta dan se torej posvetite umetniškemu ustvarjanju na temo ŠOLA.

Natečaj je sestavljen iz dveh delov: LITERARNI in LIKOVNI oz. fotografski. Za vsak razred je na voljo več možnosti, lahko pa ustvarite tudi nekaj povsem svojega. Izbira je vaša.

Svoje stvaritve nam pošljite do torka, 21. aprila, da jih bosta literarna in likovna komisija lahko pregledali.

Najboljši izdelki po izboru obeh komisij bodo objavljeni v šolskem biltenu ob 20-letnici šole in razstavljeni v šolskih prostorih.

Napotki

Tu je le nekaj splošnih napotkov, natančnejša navodila za posamezni razred pa so na spodnjih povezavah.

Svoje LITERARNE ZAPISE pošljite na e-naslov . Pišite, prosimo, na računalnik, format A4, pisava Arial, velikost 12, da bodo vsi prispevki poenoteni.

Svoje LIKOVNE IZDELKE shranite, da jih boste prinesli v šolo, ko se bo odprla. Za zdaj jih le fotografirajte ali skenirajte in sliko pošljite na e-naslov . Tisti, ki si boste izbrali fotografski izziv, na ta naslov pošljite tudi svoj FOTO KOLAŽ. Če boste upodabljali šolo in ste že pozabili, kako izgleda (ali pa če vam je po njej dolgčas), imate spodaj za pomoč nekaj fotografij, lahko pa se do nje kar sprehodite in si jo natančno ogledate. J

Če boste pri svojem delu naleteli na kakšno težavo, lahko za pomoč pišete na navedena elektronska naslova.

Prijetno delo vam želimo.

Komisiji za literarne in likovne izdelke

 O kulturnem dnevu, po razredih: 

Športni dan, sreda, 8. 4. 2020

Dragi učenci in spoštovani starši/skrbniki

Pomembno je, da v teh časih kdaj tudi ubežimo od vsakdanje situacije. Bodisi od šolskega dela, dnevnih skrbi, spremljanja slabih in negativnih novic…To najlažje naredimo, da se vsaj za nekaj časa umaknemo v naravo, kjer nas življenje okoli nas napolni z novo pozitivno energijo in misli preusmeri drugam.

Zato se bomo v sredo, 8. 4. 2020, učenci, starši in učitelji celotne šole, namenili na športni dan. Naj bo to družinski športni dan in verjemite, da bo v vseh pogledih dobro vplival na vašo skupnost. Preživite ga v naravi, poiščite mirne in neobljudene stezice, kolovoze, poti in kotičke, kjer se boste sprehodili, zabavali, igrali in sprostili.

Športni dan 1.-5.r

Športni dan 6.-9.r

Spoštovani starši/skrbniki in dragi učenci

Za nami sta dobra dva tedna pouka na daljavo, pri čemer svoje delo opravljate več kot odlično. Vsi vemo, da je najtežje učiti lastne otroke.

Ne pričakujemo od vas, da boste učitelji, zato smo tukaj mi. Kontaktirajte nas. Od vas, spoštovani starši, pričakujemo, da boste pomočniki pri organiziranju dela in predvsem spodbujevalci, ko delovna vnema pade, tam in takrat, ko bo potrebno. Delo pa naj bo v domeni otroka. Organizirati ga želimo tako, da bodo učenci lahko čim bolj samostojno opravljali svoje naloge.

Upoštevali smo vaše predloge in verjamem, da smo v tem času našli pravo mero za delo doma. Še vedno vsa navodila za delo učenci dobijo na spletni strani šole, mlajši tudi po elektronski pošti. Veseli smo vašega odziva, ki nam ga posredujete, da lahko objavimo delo doma pod rubriko Slomški na daljavo.

Nikomur ni lahko. Vsi se spopadamo z nečim novim, neznanim. Ne vemo, koliko časa bo trajalo. Dinamiko dela prilagodite svoji družini, ki je v danih okoliščinah najbolj pomembna. V primeru težav se obrnite na učiteljice in učitelje ali šolsko svetovalno službo. Njihovi kontakti so na spletni strani šole.

Jutri, 2. 4. 2020, je Andersenov dan, zato bo kulturni dan za celo šolo. Nekaj idej: (družinski) ogled filma https://bsf.si/sl/novice/vsi-filmi-doma/, predstave, oddaje po televiziji, na računalniku, bralni dan in pogovor o prebranem, izdelava slikanice, knjige, stripa, glasbeni dan (naredite kuhinjski koncert).

V petek, 3. 4. 2020, bo za vse učence tehniški dan. Nekaj idej: gradnja konstrukcij iz kock, izdelava konstrukcij iz papirja, naravnih ali odpadnih materialov, izdelava origamija, izdelava darila za mamo, očeta iz odpadnih ali naravnih materialov, pomoč na vrtu, pri hišnih opravilih (pospraviš posteljo, se naučiš zašiti gumb, pospraviš natančno svojo sobo, stanovanje, posesaš, opereš, obesiš perilo, pomiješ okna…), skuhaš kosilo, pripraviš (spečeš) sladico.

Primer ideje za tehniški dan lahko snamete tukaj.

Ker se zavedamo, da imate doma različne možnosti, sami izberite dejavnost, ki vam najbolj ustreza. Veseli bomo, če boste utrinke z dne posredovali. Hvala.

Ostanite optimistični, še naprej zdravi, pazite nase in na svoje bližnje.
Darja Guzelj, ravnateljica, s sodelavkami in sodelavci

Pozdravljeni starši in učenci.

Upamo, da ste zdravi in vam drugačna oblika dela ne povzroča prevelikih težav. Internetni dostop je včasih preobremenjen, a ne obupajte. Poskusite znova. Roki za delo so postavljeni okvirno, naredite si svoj urnik dela za vsak dan.

Učence in starše, ki še niste uspeli vzpostaviti stika z učno snovjo, ki vam jo pošiljajo učitelji, prosimo, da to storite. Če pri delu na daljavo naletite na težave, ki jih ne znate rešiti, se obrnite na vašo razredničarko, pokličite svetovalno delavko gospo Matejo Oblak  na telefon 041 827 139, prav tako pa sem vam na voljo jaz na elektronskem naslovu .

Dobro je, da ohranja učenec stik s šolo, z učenjem. Prav je, da mu starši pomagate pri tehničnih zadevah in ga spodbujate pri delu, ni pa potrebno, da ste ves čas njegov učitelj. Kar otrok zmore narediti sam, naj tudi naredi. Tudi v tem času je potrebno še bolj krepiti otrokovo odgovornost, samostojnost, ustvarjalnost in mu tako dvigovati samozavest, kaj vse zmore sam. Na ta način se učenci učijo tudi za življenje. Z otrokom naredite urnik dnevnega poteka dela – delo za šolo naj večinoma poteka dopoldne, da boste lažje uskladili vse dejavnosti. Po šolskem urniku naj si otrok označi že opravljene dejavnosti za tisti dan. Sedaj je družina najbolj pomembna, ohranjajte pozitivne odnose.

Časi res niso lahki, a prepričana sem, da bomo skupaj zmogli in znali. Prosimo vas, da rešite anonimno anketo na povezavi  https://www.1ka.si/a/263846, saj le tako določene stvari lahko še izboljšamo.

 

Poskrbimo, da ostanemo zdravi in ostanimo doma.

Darja Guzelj, ravnateljica

 

Spoštovani starši/skrbniki!

Stopamo v drugi teden poučevanja na daljavo. Minuli teden smo se prvič spopadli s takim načinom dela in večina izmed učencev se je na tak način odzvalo izjemno dobro in odgovorno, kar me izjemno veseli. Za to ste zaslužni tudi vi, spoštovani starši. Hvala.

Še naprej vas naprošamo, da svojim otrokom pomagate pri dostopu do spletne strani, če še niso vešči pri tem opravilu in spremljate njihovo delo. Predvsem pa spodbudite svoje starejše otroke, da opravijo svoje delo, da jim bo ob vrnitvi lažje.

Tudi v nadaljevanju bodo učenci naloge lahko opravljali samostojno doma po navodilih, ki jih bodo učitelji pripravljali in objavljali na spletni strani šole http://www.osams.si/ pod zavihkom Nadomeščanje pouka za posamezni razred. Izdelane naloge učenci posredujejo posameznemu učitelju nazaj na elektronski naslov, da tako izvedo, če so le te pravilno naredili. Prav tako lahko na naši spletni strani poiščete še veliko uporabnih vsebin, ki so povezani z zdravjem, prostočasnimi dejavnostmi in vsakodnevnimi uporabnimi vsebinami.

Še naprej spremljajte stanje o koronavirusu na spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus/ in ukrepe povezane z njim. Prav tako sem vam še vedno na voljo na elektronskem naslovu .

 

Skrbimo zase, za druge in ostanimo doma.

Darja Guzelj, ravnateljica

 

Spoštovani starši/skrbniki!

Od ponedeljka, 16. 3. 2020, do preklica, bo šola zaprta. Prav tako je prepoved uporabe otroških igrišč. Zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 naj se otroci med seboj ne družijo.

Z novim Odlokom tudi nujnega varstva otrok v javnih zavodih ne bo.

https://www.gov.si/novice/2020-03-15-posebno-obvestilo-ministrice-dr-simone-kustec-o-varstvu-otrok/

Ostale aktivnosti potekajo, kot smo bili dogovorjeno. Vsem učencem smo naročili, da vsa učna gradiva odnesejo domov. Učenci bodo naloge lahko opravljali samostojno doma po navodilih, ki jih bodo učitelji pripravljali in objavljali na spletni strani šole http://www.osams.si/ pod zavihkom Nadomeščanje pouka za posamezni razred.

Spoštovani starši, naprošamo vas, da svojim otrokom pomagate pri dostopu do spletne strani, če še niso vešči pri tem opravilu in spremljate njihovo delo. Hvala.

Za vsa nadaljnja navodila in ravnanja vas prosimo, da spremljate našo spletno stran šole.

Prav tako še naprej spremljajte stanje o koronavirusu na spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus/ in ukrepe povezane z njim. Prav tako sem vam še vedno na voljo na elektronskem naslovu .

Skrbimo zase in za druge.

Darja Guzelj, ravnateljica

 

Poziv Sekcije za primarno pediatrijo ob epidemiji Covid-19

Slovenski pediatri pozivamo vse prebivalce Slovenije, še posebno pa starše vseh otrok in mladostnike, da zaradi hitrega širjenja okužb z virusom covid-19 v naslednjih tednih skrbno spremljajo javna opozorila s strani države in se dosledno držijo vseh podanih navodil.

Otroci in mladostniki omenjeno bolezen večinoma prebolevajo v blažji obliki, vendar zaradi tega tudi pomembno prispevajo k širjenju virusa v družbi. Ravno zaradi tega je v trenutni situaciji najpomembnejše, da so otroci in mladostniki za nekaj tednov izključeni ne samo iz vrtcev, šol in fakultet ampak tudi  iz vseh oblik druženja ali skupinskih  športnih in drugih aktivnosti. Zato odsvetujemo vsa druženja otrok v zaprtih prostorih, igranje na skupnih igralih ali obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Družine naj se zadržujejo doma ali zunaj na prostem, vendar brez druženja z drugimi. Športne aktivnosti lahko skupaj z otrokom izvajamo zunaj na prostem individualno. Prav tako naj to ne bo čas celodnevnega virtualnega druženja, ki sicer ne predstavlja nevarnosti za širjenje virusa, je pa kljub vsemu tvegano početje za otroke in mladostnike, če je časovno in vsebinsko nenadzorovano.

Večji otroci in mladostniki, ki bodo mogoče v naslednjih dneh ostali sami v domači oskrbi, naj se v tem času ne družijo s sošolci ampak ostanejo pri sebi doma. Upoštevajo naj tudi navodila šol v tem času.

Starši, naučite svoje otroke in mladostnike samostojnosti in previdnosti v skladu s starostjo, ker bomo na tak način uspešnejši in bo to dobra naložba za prihodnost.

Starejši ljudje in kronično bolni ljudje lahko težje prebolevajo okužbo s korona virusom, zato naredite vse, da jih ne okužite. Babic in dedkov tokrat ne vključujmo v čuvanje otrok.

Z upoštevanjem higienskih navodil, navodil glede druženja in z medsebojno solidarnostjo poskrbimo za najbolj ranljive skupine naše družbe ter dokažimo vsem, da nam je mar za ljudi okoli sebe.

V primeru, da vaši otroci in mladostniki zbolijo, pokličite njihovega izbranega zdravnika in izkoristite vse možnosti svetovanja preko elektronske pošte ali telefona in prihajajte v naše ambulante in v dežurne službe samo v nujnih primerih in najavljeno.

V imenu Sekcije za primarno pediatrijo ZZP

Denis Baš dr.med.spec pediater, podpredsednik

Ljubljana, 13.3.2020

Spoštovani starši/skrbniki!

Od ponedeljka, 16. 3. 2020, do preklica, bo šola zaprta. Zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 naj se otroci med seboj ne družijo.

Nujno varstvo otrok bo organizirano le za zdrave učence do vključno 5. razreda kjer sta oba starša zaposlena v poklicih, ki so sedaj nujno potrebni za normalno delovanje države (zaposleni v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurne v šolah in vrtcih, redarstvih in službah civilne zaščite). Organizacija nujnega varstva se dogovori izključno na nivoju posamezne občine, z županom, poveljnikom CZ in ravnateljem šole.

Da bomo izredno dežurstvo pod posebnimi pogoji lažje organizirali vas prosimo, da nas obvestite o morebitni prisotnosti vašega otroka na e – naslov  do petka, 13. 03. 2020 do 18.00. Otroka bomo sprejeli v varstvo na podlagi ustne izjave, pisno potrdilo/izjavo delodajalca pa morate dostaviti najkasneje do 19. 03. 2020, sicer se prekine pravica varstva. O lokaciji varstva vas bomo naknadno obvestili.

Prosimo vas, da z vso skrbnostjo presodite ali dežurstvo zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo oziroma je dovolj samostojen, da vas počaka doma.

Vsem učencem smo naročili, da vsa učna gradiva odnesejo domov. Učenci bodo naloge lahko opravljali samostojno doma po navodilih, ki jih bodo učitelji pripravljali in objavljali na spletni strani šole http://www.osams.si/ pod zavihkom Nadomeščanje pouka za posamezni razred.

Spoštovani starši, naprošamo vas, da svojim otrokom pomagate pri dostopu do spletne strani, če še niso vešči pri tem opravilu in spremljate njihovo delo. Hvala.

Za vsa nadaljnja navodila in ravnanja vas prosimo, da spremljate našo spletno stran šole.

Prav tako še naprej spremljajte stanje o koronavirusu na spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus/ .

V upanju, da ostanemo zdravi, vas pozdravljam.

Darja Guzelj, ravnateljica

Spoštovani!

Iz medijev smo izvedeli, da se s ponedeljkom za 14 dni zapirajo vse šole in vrtci v Sloveniji. Takoj, ko izvemo iz MIZŠ kaj več, vam posredujemo informacije, zato vas prosimo, da spremljate našo spletno stran. Hvala.

Vodstvo šole

(Skupno 107.681 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost