Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Šolski sklad OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika je bil ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Delo sklada vodi in usmerja upravni odbor, ki ima 7 članov: trije so predstavniki šole, štirje pa so predstavniki staršev. Mandat članov traja štiri leta.

Upravni odbor opravlja predvsem naslednje naloge:

 • sprejema Pravila sklada,
 • voli in razrešuje predsednika upravnega odbora,
 • sprejema letni program dela,
 • odloča o finančnih poslih in upravlja s sredstvi šolskega sklada,
 • obravnava mnenja in predloge sveta staršev ter staršev učencev in odloča o njih,
 • skrbi za promocijo sklada,
 • sprejema smernice za dodeljevanje finančne pomoči socialno šibkim učencem,
 • odloča o morebitnih pritožbah staršev,
 • opravlja druge naloge po zakonu.

Šolski sklad sredstva pridobiva s pomočjo:

 • donacij podjetij,
 • dobrotnikov,
 • zbiralnih akcij papirja in odpadnih kartuš,
 • ustvarjalnih delavnic (dobrodelni bazar),
 • kulturnih prireditev,
 • starševskih prispevkov.

Ob vstopu otroka v 1. razred Osnovne šole Antona Martina Slomška Vrhnika straši izpolnijo soglasje, da se strinjajo, da prispevajo v šolski sklad in obkrožijo, koliko zmorejo prispevati. To soglasje velja za čas osnovnošolskega izobraževanja na naši šoli in se lahko kadarkoli prekliče.

V šolski sklad je mogoče prispevati tudi preko UPN (univerzalni plačilni nalog), elektronskega bančništva oz. QR kode.

V kolikor bi se odločili za morebitni prispevek ali donacijo, so v nadaljevanju na voljo vse potrebne informacije:

Prejemnik: OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika
Številka računa: SI56 01340-6030723780
Sklic: 00 2991300
BIC prejemnika: BSLJSI2X
koda namena: CHAR
namen plačila: plačilo za šolski sklad

0,3 % dohodnine lahko namenite Osnovni šoli Antona Martina Slomška Vrhnika.

S spremembo 135. člena ZOFVI-M imate kot davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3 % dohodnine namenite za donacijo šolskim skladom. Donacija 0,3 % dohodnine javnim zavodom je za vas popolnoma brezplačna, saj bi sicer ta del pustili v državnem proračunu. Z donacijo vaša dohodnina ob tem ostaja nespremenjena. Donacija traja do preklica.

To lahko storite na enega od sledečih načinov:

 • Preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«, v katerem pod davčno številko upravičenca navedete 60066792 in vpišete odstotek, ki ga boste namenili šolskemu skladu (0,1%, 0,2% oz. 0,3%),

eDavki – Namenitev dela dohodnine za donacije (durs.si)

 • Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete, otrok pa ga prinese v tajništvo ali razredničarki.
 • Obrazec izpolnite, natisnete in ga pošljete/oddate na pristojni finančni urad (FU Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana).

Davčna številka Osnovne šole Antona Martina Slomška Vrhnika je 60066792.

Obrazec je treba na FURS oddati najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

Zbrana sredstva upravni odbor namenja za:

 • zviševanje standarda pouka in podobno,
 • subvencioniranje vzgojno-izobraževalnih programov, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (nadstandardni program šole, ki je del LDN in vsako leto sprejet konec septembra s strani sveta zavoda),
 • udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev,
 • nakup nadstandardne opreme.

Če želite zaprositi za subvencijo iz šolskega sklada, izpolnite vlogo in jo oddajte v tajništvo šole.

Hvaležni bomo za vsak prispevek, hkrati pa se zahvaljujemo tistim, ki ste že darovali.  

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost