Skoči na glavno vsebino

Dodatna strokovna pomoč

Dodatno strokovno pomoč na OŠ Antona Martina Slomška izvajamo:

Jana Mesec telefon: 01 755 80 64

Jana Martinšek – telefon: 01 755 80 65

Hermina Ortar  telefon: 01 755 80 63

Eda Križnar – telefon: 01 755 80 66

Nina Koritnik 

Jasmina Šebeniktelefon: 01 755 80 66

Mojca Petkovšek – telefon: 01 755 80 67

Izabela Bastar  telefon: 01 755 80 51

Kira Lončar – telefon: 01 755 80 67

Veliko otrok ima lahko občasne ali stalne težave pri učenju. S pojmom ‘učenje’ ne poimenujemo le usvajanja akademskih znanj, pač pa tudi usvajanje socialnih, čustvenih in drugih znanj, spretnosti ter veščin. S hitrim prepoznavanjem in pravilno obravnavo lahko veliko težav že v zgodnjem obdobju šolanja omilimo in tako zmanjšamo njihov vpliv na otrokovo kakovost življenja.

Vzroke težav pomaga odkrivati posvet z učiteljico, specialno pedagoginjo ali (po potrebi) s svetovalno delavko. Če je potrebno, skupaj začrtamo tudi smernice dela za zmanjševanje le-teh. Če jih upoštevamo tako v šoli kot tudi doma, je pot do uspeha za otroka bistveno lažja.

Prepoznavanje otrokovih težav ter delo z njim zahteva vedno timski pristop. Medsebojno sodelujejo učitelj, specialna pedagoginja, po potrebi svetovalna delavka in starši kot osebe, ki otroka najdlje poznajo. Ob ugotovljenih dolgotrajnejših težavah pri učenju priporočamo staršem dodatno obravnavo na kateri od zunanjih strokovnih inštitucij. Tam otroka obravnavajo timi strokovnjakov z več področij, ki opredelijo vzroke njegovih učnih ali drugih težav (npr. centri za duševno zdravje).

Ker nekatere težave spremljajo otroka celo šolsko obdobje (izzvenijo namreč šele ob koncu mladostniške dobe ali pa sploh ne), je smiselno zaprositi za kontinuirano pomoč. To pomeni, da učenec s pomočjo odločbe o usmerjanju, ki jo izda Zavod za šolstvo, pridobi dodatno strokovno pomoč. V odločbi je glede na vrsto otrokovih težav opredeljen strokovnjak, ki bo delal z otrokom, tedensko število ur dodatne strokovne pomoči ter prilagoditve, ki jih upoštevajo učitelji pri poučevanju, da bi otrok znotraj učnega programa lažje napredoval.

ZAKONODAJA:

Zakonodaja o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

(Skupno 2.068 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost