Avtor: Martina Kokelj

KULINARIKA, LITERATURA IN MI …

Na Osnovni šoli Antona Martina Slomška Vrhnika smo se tematike Dober tek! lotili nekoliko drugače. Izhajali smo iz literature, ki jo po učnem načrtu obravnavamo pri pouku slovenščine. V 6. razredu smo izhajali iz...

Slovenščina, 2. 6.

Pozdravljeni, še zadnjič vam pošiljam navodila za delo preko spleta. Jutri se že srečamo v šoli. Komaj čakam in se veselim, da vas zopet vidim. Delovni zvezek odpri na strani 139, kjer imaš kulturni...

Slovenščina, 1. 6.

Pozdravljeni! Prejšnji teden smo se ukvarjali z Junaško zgodbo. Besedilo ste najprej prebrali, nato odgovorili na vprašanja v berilu. Današnja naloga je ustvarjalno pisanje. S pomočjo domišljije napiši novo zgodbico, ki bi jo Prijatelj...

Slovenščina (1. in 2. skupina), 29. 5.

Pozdravljeni, glede na to, da se naslednji teden vidimo v živo, se bomo takrat pogovorili o ocenah in pregledali vaše delo. Danes boste v delovnem zvezku prebrali besedilo o Cerkniškem jezeru (str. 82, 83)...

Slovenščina, 29. 5.

Pozdravljeni, danes se boste malce poigrali s telegrami in poštnimi obrazci. V delovnem zvezku (str. 36-41) rešite od 1. do vključno 8. naloge. Uspešno delo.  

Slovenščina, 29. 5.

Pozdravljeni, včeraj ste trikrat prebrali besedilo Junaška zgodba. Danes vzemite zvezek, vanj napišite avtorja in naslov, nato pa odprite berilo na strani 137 in poiščite razdelek Pripoved je tudi tvoja in odgovorite na prvih...

Slovenščina, 28. 5.

Pozdravljeni, danes se bomo zopet vrnili k pouku književnosti. Danes bomo vadili branje. Odprite berilo na strani 134, na kateri se nahaja Junaška zgodba Dima Zupana. Besedilo najprej preberite potiho, nato ga dvakrat preberite glasno. Veliko...

Slovenščina, 27. 5.

Pozdravljeni, danes bomo utrjevali pravopis in zapisovanje lastnih imen. V zvezek s pisanimi črkami prepiši besedilo PRAVOPIS. Ko si prepisal, pod besedilo izpiši: a) osebna lastna imena b) stvarna lastna imena c) zemljepisna lastna imena....

Slovenščina, 27. 5.

Pozdravljeni, danes se bomo ukvarjali z obnovo umetnostnega besedila. Najprej rešite vprašanji 1 in 2 na strani 72. Preberete besedilo v 4. nalogi (Nejka Omahen: Silvija). Rešite od 4. do vključno 13. naloge. Uspešno...