Avtor: Branko Pongrac

TIT fantje 22. 5.

Pozdravljeni. Navodila ostajajo enaka kot prejšnji teden. Nadaljujte z načrtovanjem in izdelavo hotela za žuželke, ki se ta teden zaključuje. Vsi ki ste mi že poslali dokaze o hotelu in imate vse obveznosti od...

TIT fantje 22. 5.

Kot vidim je motivacija za delo padla. Slaba tretina vas je naredila vaje iz elektrike, zato ostaja naloga enaka, kot prejšnji teden. V učilnici sestavite električni krog in raziščimo IN vezje in ALI vezje....

Fizika 22.5.

Za utrjevanje rešimo naloge iz delovnega zvezka stran 165, 166 / naloge 1, 3, 5, 6.

Fizika 21. 5.

Za utrjevanje rešimo naloge iz delovnega zvezka stran 165, 166 / naloge 1, 3, 5, 6.

Fizika 20.5.

Znanje utrdimo. Rešimo: Delovni zvezek stran 98/ naloga 28, 29. Priporočam, da si vezje prerišete v zvezek in uporabite lastnosti zaporedne in vzporedne vezave in Ohmov zakon.

TIT dekleta 20.5.

Kot vidim je motivacija za delo padla. Velika večina vas ni naredila še nič iz elektrike, zato ostaja naloga enaka, kot prejšnji teden. V učilnici sestavite električni krog in raziščimo IN vezje in ALI...

Fizika 19.5.

Znanje utrdimo. Rešimo: Delovni zvezek stran 98/ naloga 28, 29. Priporočam, da si vezje prerišete v zvezek in uporabite lastnosti zaporedne in vzporedne vezave in Ohmov zakon.

TIT dekleta 19.5.

Pozdravljeni. Navodila ostajajo enaka kot prejšnji teden. Nadaljujte z načrtovanjem in izdelavo hotela za žuželke, ki se ta teden zaključuje. Vsi ki ste mi že poslali dokaze o hotelu in imate vse obveznosti od...